[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Питання до чувака, який робить "Вісник Нічану": можна попробувати зробити обкладинку для наступного випуску? І як з вами зв'язатись?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1593011290766.jpg (48,59 KB, 666x842, IMG_20200624_151107.jpg)  

 No.25069

Питання до чувака, який робить "Вісник Нічану": можна попробувати зробити обкладинку для наступного випуску? І як з вами зв'язатись?

 No.25075

Та дідько, вже другий тред.
Без образ, але краще на рахунок Вісника Нічану писати в треді про статті в Вісник Нічану. Їх творець завжди слухає зауваження.

 No.25077

File: 1593011555895.jpg (18,93 KB, 284x320, 448337726_618.jpg)  

>>25069
Навіщо пиляти новий тред заради сповіщення?
Я завжди тут, звісно, пиляй, я не проти.
повз-відповідальна особа