[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чи мають нічанівці фобії?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1592597832930.png (385,74 KB, 398x539, 9f74836ec4d1fc061a5a7bcf65….png)  

 No.24719

Чи мають нічанівці фобії?

 No.24720

так, що моє місто захоплять москалі