[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Охуїнний фільм.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1592574398227.jpg (31,18 KB, 600x321, 0032cb076ea32185d295f0a44b….jpg)  

 No.24676

Охуїнний фільм.

 No.24677

>>24676
шо за фільм?

 No.24678

Леон кілер. Як можна не знати!

 No.24679


 No.24680

File: 1592576289375.png (1,16 MB, 1077x1250, zqsc54guku551.png)  

>>24677
Спіймав зумера!

 No.24683

>>24680
А що робити, зара молодь лише й знає що марвело-лайно.