[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Які геї сняться тобі, права-чан?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1592265680415.jpg (898,5 KB, 4102x2711, FYxk3ST.jpg)  

 No.24249

Які геї сняться тобі, права-чан?

 No.24252

>>24249
Аноне, спершу це було смішно. Тепер не дуже. Не нагнітай.

 No.24258

>>24249
А для чого ти тих словечок нащипав із 3,5 постів і склав їх у купку? У наступному срачі буде щось нове, або під іншим соусом, тож ти марно сподіваєшся подібне зафорсити.

> права-чан

Зоховай свій політичний компас!!1 Як тобі не соромно??7

А снилась мені... Не скажу хто.

 No.24292

Шітпостинг рівня УБК.