[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Випадково знайшов оце. Накидайте ще таких пікч, будь ласка.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1592136386227.png (416,98 KB, 604x604, ClipboardImage.png)  

 No.23855

Випадково знайшов оце. Накидайте ще таких пікч, будь ласка.

 No.23857

Але ж ти їх і робиш, аноне)

 No.23858

>>23857
Ось це не я робив. Просто накидайте, не робіть як кропивачери хоча б ви.

 No.23861

File: 1592136981196.png (322,29 KB, 640x640, 464929051_366434.png)  

Няў, підійде?

 No.23863

>>23861
Так, є ще?

 No.23865

>>23863
Ну, було лише це, може щось відкопаю.

 No.23866

File: 1592137158797.jpg (80,58 KB, 640x437, Порошенко_війська.jpg)  


 No.23867

>>23865
Дай тобі Бог здоров'я
цьом

 No.23868

File: 1592137246782.png (41,83 KB, 363x512, Захищаємо.png)  


 No.23869


 No.23871

File: 1592137765071.png (17,44 KB, 417x500, ClipboardImage.png)  


 No.23875

File: 1592139414378.jpg (71,71 KB, 614x784, shinku_bend.jpg)  


 No.23877


 No.25315

File: 1593348679953.png (1010 KB, 750x1080, ClipboardImage.png)  


 No.25325

File: 1593350146500.png (824,81 KB, 600x835, ClipboardImage.png)  


 No.25335

File: 1593354382788.jpg (1,31 MB, 2048x2042, 158470574112211056.jpg)