[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Випадково знайшов оце. Накидайте ще таких пікч, будь ласка.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1592136386227.png (416,98 KB, 604x604, ClipboardImage.png)  

 No.23855

Випадково знайшов оце. Накидайте ще таких пікч, будь ласка.

 No.23857

Але ж ти їх і робиш, аноне)

 No.23858

>>23857
Ось це не я робив. Просто накидайте, не робіть як кропивачери хоча б ви.

 No.23861

File: 1592136981196.png (322,29 KB, 640x640, 464929051_366434.png)  

Няў, підійде?

 No.23863

>>23861
Так, є ще?

 No.23865

>>23863
Ну, було лише це, може щось відкопаю.

 No.23866

File: 1592137158797.jpg (80,58 KB, 640x437, Порошенко_війська.jpg)  


 No.23867

>>23865
Дай тобі Бог здоров'я
цьом

 No.23868

File: 1592137246782.png (41,83 KB, 363x512, Захищаємо.png)  


 No.23869


 No.23871

File: 1592137765071.png (17,44 KB, 417x500, ClipboardImage.png)  


 No.23875

File: 1592139414378.jpg (71,71 KB, 614x784, shinku_bend.jpg)  


 No.23877


 No.25315

File: 1593348679953.png (1010 KB, 750x1080, ClipboardImage.png)  


 No.25325

File: 1593350146500.png (824,81 KB, 600x835, ClipboardImage.png)  


 No.25335

File: 1593354382788.jpg (1,31 MB, 2048x2042, 158470574112211056.jpg)