[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Розділу для ігор тут немає, тому буду срати в б.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1591914779853.jpg (212,52 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg)  

 No.23665

Розділу для ігор тут немає, тому буду срати в б.

 No.23666

Багато хто помітив лого Амбрелли при першому перегляді?

Коли я його побачив, то був такий "Невже? Це що, резидент івл? Та не може бути".

Потім з’явився напис Village.

"А, я так і думав, це не воно".

Потом VIII

 No.23668

File: 1591915024807.png (1,97 MB, 1848x1073, ClipboardImage.png)  


 No.23669

Знову вони заграють з потойбіччям.

У трейлері 7-ї частини також усі думали, які до біса привиди? А у самій грі без привидів упоралися.

Тепер тут усюди якісь вампіри та вангельсинги.