[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Виявляється, що на япській 5ch.net теж існує /інт http://itest.5ch.net/subback/lang8 http://itest.5ch.net/subback/img8

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1591724300641.png (18,18 KB, 569x180, 5ch_logo.png)  

 No.23368

Виявляється, що на япській 5ch.net теж існує /інт
http://itest.5ch.net/subback/lang8
http://itest.5ch.net/subback/img8

 No.23371

І що з того?

 No.23372

Чи варто японцям розповісти про нас?

 No.23373

>>23372
Так. Можна переповісти коротку історію наших іміджбордів навіть

 No.23374

>>23373
Давно пора зробити репрезентативну статтю про українські іміджборди.

 No.23382

File: 1591729520273.png (39,84 KB, 600x600, ClipboardImage.png)  

У мадярському /int/ теж браття-анімешники сидять, залишу посилання тут:
https://magyarchan.net/i/

 No.33713

File: 1606124624381.png (45,12 KB, 872x419, ам.PNG)  

Вікно для створення допису не з'являється куди б я не тиснув.
Нічан, я тупий?

 No.33715

>>33713
Ти не тупий, просто там треди закриваються після певного часу.

 No.33716

>>33715
І що робити любителям некропостингу? Дурня якась.

 No.33717

>>33716
Запостити тут те, що ти хотів запостити там, лол.

 No.33718

>>33717
Хотів з метою реклами згадати наш /int/. Може хто і зайшов би.

 No.33725

>>33718
Фурі та венесуельця поки вистачає, ліл

 No.33726

File: 1606129710667.png (645,64 KB, 794x1123, ClipboardImage.png)  

>>33725
Двох мало. Треба два десятки!

 No.33727

>>33726
Ні! Треба OVER9000!

 No.33728

>>33727
Українізував.
>>/ukr/772

 No.33729

File: 1606132705177.png (2,47 MB, 1200x1782, ClipboardImage.png)  

>>33728
Зламав посилання.