[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Пропоную зробити нитку найткорів українських пісень.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


 No.23243

Пропоную зробити нитку найткорів українських пісень.

 No.23244


 No.23245


 No.23246


 No.23247

Карпатські усини також "українці", лише були відірвані від інших русинів, коли творилася саме українська нація.

 No.23248


 No.23249


 No.23250


 No.23251

Соловей, але інша версія.

 No.23252


 No.23253


 No.23254

File: 1591521591918.jpg (301,19 KB, 1000x800, 675.jpg)  

Овва, дуже файна підбірка, моя подяка.

 No.23255


 No.23256

вибачаюсь ,не туди

 No.23300


 No.23301

File: 1591609704762.png (603,02 KB, 540x405, ClipboardImage.png)  

Цікаво, а чи є найткори з Бобулом?

 No.23303

>>23301
Музика Іво Бобула опередила свій час.

 No.30062

Бамп хорошому треду!