[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ -

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1589226073421.jpg (70,45 KB, 1080x719, 1589226073421.jpg)  

 No.22281

Перший, на цій богом забутій борді.

 No.22284

File: 1589226224290.jpg (62,79 KB, 640x640, 1589226224290.jpg)  

Так, тут взагалі є поціновувачі?


 No.22285

*Трапотрід.


 No.22286

навіть моя вайфу красивіша


 No.22287

File: 1589228289622.jpg (55,39 KB, 1080x719, 1589228289622.jpg)  

>>22285
Дурний, не твоя ось і злишся.


 No.22288

File: 1589230006722.jpg (7,12 KB, 226x223, 1589230006722.jpg)  

Гей гей гей козаки
мені кинули лінк на нічан
а тут крім свіжих цицьок ніц немає
щосб будете робити?


 No.22289

>>22287
Я тільки зі справжніми парубками чпокаюсь.


 No.22292

>>22281
Але навіщо? Коли є божественні Файнач та Неоучан?


 No.22293

File: 1589269880012.jpg (132,57 KB, 960x960, 1589269880012.jpg)  

>>22292
Бо я можу.


 No.30056

Бамп хорошому треду!