[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ -

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1585857194320.jpg (44,07 KB, 540x405, 1585857194320.jpg)  

 No.22265

Дискус/

 No.22266

File: 1585862622677.jpg (80,67 KB, 1280x720, 1585862622677.jpg)  

Мрія кожного хікана


 No.23511

Трід помер не народившись...
Зате наш монікотред живий

 No.23512

>>23511
Це один із найперших тредів нового Нічану, його банально ніхто не бачив.

 No.23513

>>>/a/5547

Тест, чи працює.

 No.23514

>>23512
Зате ми знаємо, що більшість любить Юрі, а не Моніку.

 No.23515

File: 1591869176220.jpeg (139,78 KB, 1000x974, 4cc617134d581a6fedfa507b9….jpeg)  

Просто залишу це тут.

 No.23516

>>23514
Просто моніколюби тактовно змовчали й не піддалися провокаціям.

 No.23517

>>23516
Не приписуй їм інтелігентність, це не має сенсу.

 No.23518

>>23517
Я нічого не приписую, адже це є фактом, це беззаперечна аксіома.

 No.23520

>>23518
Угу, я так і повірив! ЮРІ ІС БЕСТ ВАЙФУ111111

 No.23521

>>23520
Ти артикль забув, Юрію.

 No.23542

Відкрити це відео на Youtube

 No.23560

Чому ви не можете любити свою Юрі, не зневажаючи людей з гинчою думкою?

 No.23561

>>23560
Ми ж лише жартуємо, вибач, якщо зачепило.