[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ -

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1361183229116.png (8,59 KB, 300x500, 1361183229116.png)  

 No.20308

Нічане, давай зіграємо у гру.

http://en.genzu.net/yurai/

 No.20309

File: 1361183255857.png (9,71 KB, 300x500, 1361183255857.png)  


 No.20311

File: 1361192703356.png (10,45 KB, 295x495, 1361192703356.png)  


 No.20314

>>20308
У мене з maskkit вийшло elegant. Все правильно зробив.


 No.20328

File: 1361337944793.png (15,04 KB, 300x497, 1361337944793.png)  

>>20308
Програв: Нічан-сосок.


 No.23385

File: 1591730519990.png (14,97 KB, 300x500, завантаження.png)