[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Маку й меду вже бахнули?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1628927621498.png (1,04 MB, 600x571, ClipboardImage.png)  

 No.40557

Маку й меду вже бахнули?

 No.40560

File: 1628929721951.jpg (16,71 KB, 474x355, th.jpg)  

Любиш холодок полюби і медок.

 No.40575

File: 1628965749543.jpg (31,11 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg)  

Якщо закінчився мед,то вживай мак.

 No.40586

>>40575
Нє, я кришу коржі, заливаю водою і додаю макову начінку.

 No.40588

>>40557
Чекаю на посилку з Афганістану.

 No.40589

File: 1629049138964.png (5,09 MB, 1920x1200, ClipboardImage.png)  

>>40588
А там щось, крім екстремістів, виготовляють?

 No.40590

>>40589
Нуу... так, виготовляють. Як раз для Маковію.

 No.40591

>>40586
Навіть уявити не можу. Ні, уявляю, що то за каша, але як то їсти?

 No.40592

>>40591
Береш і їси, бо то традиція така. Це ж ти такий городський, або не поважаєш свято.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/шулики

 No.40594

>>40592
Ні, дякую. Я краще по традиції кодеїн відіб'ю.