[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чому Бєлчан редіректить на Нічанівський /int? Деймос їм грошей дав за рекламу?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617359838985.png (44,25 KB, 1366x768, ClipboardImage.png)  

 No.37548

Чому Бєлчан редіректить на Нічанівський /int? Деймос їм грошей дав за рекламу?

 No.37556

Так бєлчан то васал нічанівської імперії.

 No.37558

>>37556
Їхня данина де?

 No.37559

>>37558
Вони ж не кацапи якісь, щоб данину платити.

 No.37560

>>37559
А кацапи нам платять?