[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Жінки тут?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615190659669.jpg (191,14 KB, 1920x1200, 5e4697568e820-b48f2c03bbd1….jpg)  

 No.36648

Жінки тут?

 No.36649

>>36648
>Жінки
>На бордах

 No.36650

>>36649
З прутнями – цілком можливо.

 No.36651

File: 1615192957493.jpg (195,27 KB, 1280x720, IMG_20210307_222352_137.jpg)  


 No.36652

File: 1615195779084.png (495,53 KB, 875x492, cQgSPLCvfKM.png)  


 No.36653

>>36649
Знаю як мінімум 4 дівки, що сидять на бордах. Але баби тупі, тому й вибирають харкач.

 No.36654

>>36653
Підтверджую.

 No.36655

File: 1615203742606.jpg (112,29 KB, 960x952, 20210308_134059.jpg)  

Приєднуюся до вітань!

 No.37361

>>36648
я трохи запізнився, хоча насрать я ж не жінка

 No.37362

>>36648
міжнародний день хвойд

 No.37363

>>37362
Чого такий озлоблений?

 No.37364

Кицюні мої кохані. Вам це знати хоч і не потрібно, але я чесна людина і тому маю зізнатися це я пукнув. Вибачте, будь ласка. Цьом!