[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Падав безжалісно сайт, Била блискавиця, Гріла під серцем Нічан Молода вовчиця, Знає про вірну любов, Інтернет-озерце, Плаче нічної пори Одиноке серце. Треди бампують вгорі, Вам спиться, чи не спиться? Вила на бірди нові Молода вовчиця, Вірила

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1611751674396.png (1,39 MB, 1366x878, ClipboardImage.png)  

 No.35717

Падав безжалісно сайт,
Била блискавиця,
Гріла під серцем Нічан
Молода вовчиця,
Знає про вірну любов,
Інтернет-озерце,
Плаче нічної пори
Одиноке серце.

Треди бампують вгорі,
Вам спиться, чи не спиться?
Вила на бірди нові
Молода вовчиця,
Вірила, там угорі
Хтось її почує,
Як пахнуть меми нові
Знов вона відчує.

 No.35718

File: 1611752413925.png (1,07 MB, 1332x1000, ClipboardImage.png)  

>молода вовчиця

 No.35719

Ще мить, в цей тред я допишу,
Щемить душа, а я пишу.
Сивіє день, упав Нічан, як річ.
Ще мить, тредліміт у далині.
Ще мить, десь там, у глибині.
В очах зненацька як гроза сльоза.
Ще мить і мрія збудеться моя,
Ще мить й ОП-ом нитки буду я.
І щастя вже не обмине, мене.
Ще мить, все ближче бачу я тебе,
Ще мить не втримаю себе,
Тебе на тролінг я зловлю, улюлю

 No.35720

File: 1611754543137.png (384,88 KB, 666x375, аааааааааааа.png)  


 No.35721

File: 1611755367898.png (404,6 KB, 420x528, ClipboardImage.png)  

Я міг би прожити на мівіні й воді,
В пустелі, чи в горах, віддавшись меті.
Без гаджетів, кави, комфорту, тепла,
Без брендових лахів, без мемів і двора.
Але я не зміг би жити без тебе,
Скажи як, я зміг би жити без тебе?..

Нічан мені дав свої ангельські крила -
Я лечу над світом, немов, білий птах!
Я люблю! І мені вистачить сили
Все життя дописувати в наших тредах!

 No.35723

File: 1611763857425.jpg (63,74 KB, 500x500, venik-sorgo.jpg)  

>>35721
Тиждень віників на Нічані.

 No.35724

File: 1611765529354.jpg (2,06 MB, 2304x4096, imgonline-com-ua-dexifXAii….jpg)  

>>35723
О, так ти із віникового братства.

 No.35727

File: 1611768179617.png (886,53 KB, 1100x733, ClipboardImage.png)  

А він творив пости вже довгі дні,
А він творив пости вже довгі ночі.
Його душа в солодкому вогні
Її уста писала, її очі.
Ні-чан всміхалася йому на полотні,
Гукала, кликала, манила за собою.
Він йшов, немов по сонячній струні,
Осяяний, осліплений любов'ю...