[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Як ситуація з психлікарнями в Україні? Повний пиздець?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1610389025922.png (311,35 KB, 507x380, ClipboardImage.png)  

 No.35481

Як ситуація з психлікарнями в Україні? Повний пиздець?

 No.35484

>>35481
Ага, передають роботу Нічану на аутсорс.

 No.35486

File: 1610391885881.png (774,39 KB, 680x680, ClipboardImage.png)