[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Я вважаю, що це просто божественно.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1606969234947.gif (1,91 MB, 500x281, keijo.gif)  

 No.34402

Я вважаю, що це просто божественно.

 No.34404

File: 1606980898842-0.mp4 (230,85 KB, 7ec05c573ea26c78ee96aaf76f….mp4)  

File: 1606980898842-1.mp4 (406,94 KB, 03e36b88e9919a2771fba8e1e5….mp4)  

Це КейДжоДжо референс?