[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - чи полюбляють на нічані дорами?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1606520134290.png (3,06 MB, 1080x1350, ClipboardImage.png)  

 No.34045

чи полюбляють на нічані дорами?

 No.34056

Колись дивився Nihonjin no shiranai nohongo. Комедія про японку, яка вчинила іноземців японської. Не шедевр, але досить непогано.

 No.34087

У мене склалось враження, що азіати крім кримінальної драми нічого нормально зняти не можуть.

Люди, дивіться краще аніме.

 No.34089

>>34087
А асадори?