[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Можете українські фільми порадити?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1604420830257.png (1,58 MB, 810x1080, ClipboardImage.png)  

 No.32930

Можете українські фільми порадити?

 No.32934

>>32930
Кіборги

 No.32935

>>32934
Вони заполонили планету.

 No.32936

>>32934
Дивився.

 No.32939

>>32936
Захар Беркут

 No.32940

>>32930
Штольню подивись, ліл.

 No.32953

>>32930
Голод 33

 No.32954

Охуєнні поради. А чогось веселішого нема?

 No.32955

>>32954
Нічую.

 No.32956

>>32954
"Контрабас" Дзідзя достатньо веселий?

 No.32957

>>32956
достатньо каловий - так. Якщо для тебе це весело ти ще свінгерів спробуй

 No.32959

File: 1604598065254.jpg (33,97 KB, 610x344, 897461.jpg)  

Посттравматична рапсодія

 No.32960

>>32959
Ну нарешті хтось додумався.

 No.32965


 No.33058

>>32930
Є щось конкретне, що може зацікавити?