[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - I suffer.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1599024455108.png (33,9 KB, 470x512, 14674135561020.png)  

 No.30809

I suffer.

 No.30810

/int/

 No.30812

>>30810
Ай саффер.

 No.30814

>>30812
Цінителі панка з тайги у треді, всім зняти капелюхи.

 No.30815

>>30809
Ай саффер ту, май френд.