[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Вибирайте свій квадратик, безоси!

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594393151846.png (1,5 MB, 1098x1080, ClipboardImage.png)  

 No.26399

Вибирайте свій квадратик, безоси!

 No.26400

А є якесь пояснення чому так?

 No.26401

>>26400
Це політичні координати типу.

 No.26402

>>26399
Я — гомосексуаліст!

 No.26403

File: 1594394053495.png (467,97 KB, 800x800, ClipboardImage.png)  

Vizjmu dva: smuhasti i z kotykamy.

 No.26404

>>26401
Я зрозумів. Питання у тому, чому саме такі фото під такі координати.

 No.26405

>>26404
Чесно сказати? Не знаю...

 No.26406

>>26403
Латинкіт носить панчохи? :333

 No.26407

>>26406
А якщо Латинкіт — не Латинкіт, а Латинкиця?

 No.26408

>>26407
Тоді мені буде дуже соромно, і я піхвостраждатиму.

 No.26409

>>26408

Мені теж. Якщо ще й Деймос — не дідусь, то взагалі піду втоплюся.

 No.26410

Відкрити це відео на Youtube

 No.26411

File: 1594397163297.png (3,32 MB, 1045x1439, ClipboardImage.png)  

Не забувай, що ми тобі заборонили топитися, котику.