[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Гарних картиночок на робочий стіл нитка. :3

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594315375993-0.png (1,27 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1594315375994-1.png (2,83 MB, 1920x1440, amkqu-l3uws.png)  

 No.26353

Гарних картиночок на робочий стіл нитка. :3

 No.26354

File: 1594316478256.png (1,38 MB, 1950x1300, ClipboardImage.png)  


 No.32321

File: 1602940736157.jpg (2,53 MB, 2816x2112, nastol.com.ua_374023.jpg)  

живи

 No.32846

File: 1604146978549.jpg (2,02 MB, 1680x1050, wallpaperflare.com_wallpap….jpg)  


 No.32901

File: 1604280292874.jpg (43,18 KB, 604x381, jBthX-c3gh4.jpg)  


 No.32903

File: 1604297660956-0.png (59,56 KB, 736x736, Белорусский_пекафейс.png)  

File: 1604297660956-1.png (85,84 KB, 736x736, Украинский пекафейс.png)  

File: 1604297660956-2.png (155,3 KB, 1000x1000, Український пекафейс 2.0.png)  


 No.32904

>>32901
Поганенький розмір, як на шпалеру.