[ ] [ a / b / s / pol / ukr / v / n / int ] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Гарних картиночок на робочий стіл нитка. :3

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594315375993-0.png (1,27 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1594315375994-1.png (2,83 MB, 1920x1440, amkqu-l3uws.png)  

 No.26353

Гарних картиночок на робочий стіл нитка. :3

 No.26354

File: 1594316478256.png (1,38 MB, 1950x1300, ClipboardImage.png)  


 No.32321

File: 1602940736157.jpg (2,53 MB, 2816x2112, nastol.com.ua_374023.jpg)  

живи