[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Здається, я закохався

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1590776854750-0.png (401,51 KB, 598x1021, Lain.png)  

 No.22486

Здається, я закохався

 No.22487

File: 1590776953651-0.gif (38,59 KB, 471x700, pcLain.gif)  


 No.22488

File: 1590777096500-0.gif (195,81 KB, 1922x797, oldScreen.gif)  


 No.22489

File: 1590777296392-0.gif (86,89 KB, 600x600, noise.gif)  


 No.22490

File: 1590777452677-0.gif (181,25 KB, 400x324, VisLain.gif)  


 No.22491

File: 1590777893047-0.jpg (2,38 MB, 2295x3327, lockscreen.jpg)  


 No.22492

File: 1590828924063-0.png (277,04 KB, 512x512, d48d10433f1a7b7ffca31f2c29….png)  

>>22491
Лейн? Не чув цього ім’я роками.

 No.30053

Бамп хорошому треду!